Ấn Độ công bố báo cáo điều tra vụ việc chống bán phá giá mặt hàng sợi “Elastomeric Filament Yarn” nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam

09/03/2017 12:00 - 1703 lượt xem

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, ngày 8 tháng 3 năm 2017, Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ (DGAD) đã ban hành báo cáo điều tra bản công khai (non-confidential disclosure statement) trước khi ra kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi “Elastomeric Filament Yarn” nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

Một số thông tin chung về vụ việc:
1. Ngày khởi xướng điều tra: 27/01/2016.

2. Sản phẩm bị điều tra: Sợi spandex có mã HS: 5404 11 00; 5402 44 00 và 5402 69 90.

3. Nguyên đơn: Công ty Indorama Industries Ltd.

4. Giai đoạn điều tra phá giá: 01/10/2014 – 30/9/2015

5. Giai đoạn xem xét thiệt hại: 4/2011 – 3/2015 và cả giai đoạn điều tra phá giá

Theo báo cáo điều tra, DGAD xác định, đối với các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam đã tham gia nộp trả lời bản câu hỏi, hợp tác đầy đủ, biên độ bán phá giá: 1% - 10%. Đối với các doanh nghiệp khác không hợp tác đầy đủ trong vụ việc điều tra, DGAD tính toán biên độ phá giá dựa trên những thông tin có sẵn (Facts Available Basis), biên độ phá giá: 35-45%. Biên độ bán phá giá sản phẩm bị điều tra từ Trung Quốc là: 5% - 55%; từ Hàn Quốc là: 0% - 40%; từ Đài Loan là: 55% - 65%. Mặt khác, DGAD cũng cho rằng sản phẩm bị điều tra bán phá giá đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Các bên liên quan có thể gửi ý kiến, quan điểm (nếu có) đối với bản báo cáo này tới DGAD, theo địa chỉ: Jeewan Tara Building, 5 – Parliament Street, New Delhi – 110001 và kèm theo bản soft-copy đến email: dgad.india@gov.in. Thời hạn để gửi là trước 5pm ngày 16/3/2017.        

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm