Ấn Phẩm Về Phòng Vệ Thương Mại

Trợ cấp và thuế chống trợ cấp
Trợ cấp và thuế chống trợ cấp

11/06/2008

Trong WTO, trợ cấp là bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của Nhà nước hoặc một tổ chức công mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Vậy trợ cấp có phải hiện tượng bị cấm không? Việt Nam cam kết gì về trợ cấp khi gia nhập WTO? Ở Việt Nam, vấn đề chống trợ cấp được quy định như thế nào? Các bạn sẽ được tìm hiểu tất cả những vấn đề trên trong cuốn booklet “ Trợ cấp và thuế chống trợ cấp”
12
Quảng cáo sản phẩm