Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt (Mã số vụ việc: AD09)

21/11/2019 12:00 - 1854 lượt xem

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3267/QĐ-BCT về việc Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (mã vụ viêc: AD09). Chi tiết về phạm vi, nội dung và thời hạn điều tra xem tại Quyết định số 3267/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.
 
Cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà Cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 23 tháng 12 năm 2019 (theo giờ Hà Nội).
 
Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan tham gia, hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình điều tra. Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra xem xét và đưa ra kết luận điều tra của vụ việc. Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương.
 
Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.
 
Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị doanh nghiệp đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời đúng thời hạn.
 
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
 
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
 
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
 
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 
Điện thoại: (+84 24) 73037898         
 
Fax: (+84 24) 73037897
 
Điều tra viên phụ trách vụ việc:
 
Vũ Tuấn Nghĩa, điện thoại: +84 24 2220 5303; email: nghiavt@moit.gov.vn
Trần Hoàng Mai, điện thoại: +84 24 2220 5303; email: maitrh@moit.gov.vn
 
Danh sách tài liệu gửi kèm tải tại đây:
Quyết định số 3267/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo;
- Công văn số 1033A/PVTM-P1 về việc ban hành bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD09;
- Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.
 
Nguồn: Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp – Cục PVTM
Quảng cáo sản phẩm