Bản tin Phòng vệ Thương mại số 9, 2016

18/01/2017 12:00 - 2717 lượt xem

Bản tin “Phòng vệ Thương mại”, ấn phẩm phát hành hàng quý của Hội đồng Tư vấn về Phòng vệ Thương mại – Trung tâm WTO và Hội nhập – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Mục “Điểm tin” của Bản tin sẽ cung cấp các thông tin cập nhật về tình hình, diễn biến các vụ kiện Phòng vệ Thương mại (Chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ) tại Việt Nam và trên Thế giới có ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của Việt Nam.

Mục “Chuyên đề” tập trung phân tích các vụ việc, sự kiện nóng về phòng vệ thương mại; nghiên cứu, bình luận về những vấn đề phòng vệ thương mại có thể có tác động đáng kể đối với doanh nghiệp, hiệp hội hoặc các quy định về trình tự, thủ tục điều tra phòng vệ thương mại mà doanh nghiệp cần quan tâm.

Hy vọng Bản tin “Phòng vệ Thương mại” sẽ là ấn phẩm hữu ích cho các Doanh nghiệp, Hiệp hội trong việc tăng cường năng lực đối phó với các vụ điều tra phòng vệ thương mại ở nước ngoài và chủ động sử dụng công cụ phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam.

Bản tin số 9, 2016 lần này sẽ đề cập tới Chuyên đề:
Tổng hợp về các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ trên thế giới 2016
Tải tài liệu
Bản tin só 09, 2016
Quảng cáo sản phẩm