Bản tin TBT Việt Nam số 01 năm 2019

15/01/2019 12:00 - 187 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 01 năm 2019

Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và vấn đề về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/12/2018 - 15/01/2019;
+ Thông báo của một số nước cần quan tâm;
+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành.
Quan ngại thương mại: Quan ngại đối với Dự thảo của Thái Lan về kiểm soát đồ uống có cồn: Quy định, quy trình và điều kiện đối với nhãn của đồ uống có cồn
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam: Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 của Văn phòng TBT Việt Nam 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
Ban tin TBT so 01 nam 2019
Quảng cáo sản phẩm