Bản tin TBT Việt Nam số 03 năm 2019

15/03/2019 12:00 - 166 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 03 năm 2019

Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Các hàng rào kỹ thuật trong thương mại phổ biến hiện nay (Phần1)
- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/2/2019 - 15/03/2019 
+ Tin cảnh báo 
+ Thông báo của một số nước cần quan tâm 14 
+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hàn
Quan ngại thương mại: Quan ngại đối với Dự thảo của Thái Lan về Kiểm soát Đồ uống có cồn: Quy định, Quy trình và điều kiện đối với Nhãn của Đồ uống có cồn 
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam: Hội thảo về chương trình tiêu chuẩn hoá nâng cao hội nhập

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-so-3-nam-2019
Quảng cáo sản phẩm