Bản tin TBT Việt Nam số 04 năm 2019

15/04/2019 12:00 - 165 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 04 năm 2019

Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Các hàng rào kỹ thuật trong thương mại phổ biến hiện nay (Phần 2) 
- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/03/2019 - 15/04/2019  
+ Tin cảnh báo 
+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành
Quan ngại thương mại: Quan ngại đối với Dự thảo của Chi lê Quy định về phân loại, ghi nhãn và thông báo các chất và hỗn hợp hóa học.
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam: Diễn đàn tiêu chuẩn các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 42 nhằm tăng cường năng lực tham gia vào hoạt động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-so-4-nam-2019
Quảng cáo sản phẩm