Bản tin TBT Việt Nam số 06 năm 2019

15/06/2019 12:00 - 172 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 06 năm 2019

Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Quy trình thực hiện thông báo của Việt Nam đối với các nước thành viên (phần 2) 
- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/05/2018 - 15/06/2019 
+ Thông báo của một số nước cần quan tâm  
+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành
Quan ngại thương mại:
+ Quan ngại đối với Dự thảo Quy định của Nga về Đồ uống có cồn 
+ Quan ngại đối với Dự thảo Quy định về giám sát và quản lý thiết bị y tế của Trung Quốc
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam: Hội thảo Tăng cường phối hợp trong hoạt động hội nhập ASEAN về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-so-6-nam-2019
Quảng cáo sản phẩm