Bản tin TBT Việt Nam số 10 năm 2019

15/10/2019 12:00 - 1520 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 10 năm 2019

Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Mức độ phổ biến của các rào cản phi thuế quan (tiếp)
- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/09/2018 - 15/10/2019  
+ Thông báo của một số nước cần quan tâm 
+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành
- Quan ngại thương mại: Quan ngại của các nước Thành viên WTO đối với Luật An ninh mạng của Việt Nam
- Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam: Hội thảo Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy hội nhập toàn cầu

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-so-10-nam-2019
Quảng cáo sản phẩm