Bản tin TBT Việt Nam số 8 năm 2018

15/08/2018 12:00 - 174 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 8 năm 2018

Trong số này: 
Vấn đề hôm nay  
Mô hình tư vấn TBT và cơ chế tham vấn chuyên gia? 
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/07/2017 - 15/08/2018 
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 
Tranh chấp thương mại  
- Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO  
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Tọa đàm trực tuyến: Công cụ cải tiến năng suất, chìa khóa hội nhập cho doanh nghiệp 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2018-so-8pdf
Quảng cáo sản phẩm