Bật lửa ga - EU điều tra chống bán phá giá

30/06/2012 12:00 - 2039 lượt xem

Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do nghi ngờ có hành vi chuyển tải từ hàng hóa Trung Quốc, vụ điều tra do Liên minh Châu Âu khởi xướng ngày 25/06/2012.

Ngày 12/12/2012, ỦY ban Châu Âu (EC) ra thông báo ngừng đăng ký xuất khẩu đối với bật lửa ga Việt Nam kể từ ngày 14/12/2012 do lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với bật lửa ga Trung Quốc đã được dỡ bỏ.

Ngày 22/03/2013, Ủy ban Châu Âu (EC) quyết định áp thuế chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với bất lửa ga nhập khẩu từ Việt Nam do có hành vi chuyển tải từ hàng hóa Trung Quốc.

Mức thuế suất: 0.065 Euro/chiếc.

Tải tài liệu
Investigation circumvention antidumping
Terminating the registration of imports
Impose extending AD duty
Quảng cáo sản phẩm