Biên bản tham vấn công khai – Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xừ từ Trung Quốc

06/07/2017 12:00 - 2195 lượt xem

Trong khuôn khổ Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc, ngày 20 tháng 6 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức phiên tham vấn công khai để tạo điều kiện cho các bên liên quan trình bày ý kiến và cung cấp thông tin cần thiết trước khi ban hành kết luận cuối cùng.
       
Theo quy định pháp luật của Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh công bố Biên bản tham vấn công khai và ý kiến của các bên liên quan (phụ lục đính kèm).

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Tải tài liệu
2017070623132032bien-ban-tham-van-cong-khai-ad03pdf Lượt tải : 0
2017070623132704phu-luc-dinh-kem-bien-ban-tham-van-cong-khai-ad03rar Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm