Biên bản tham vấn công khai – Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số mặt hàng tôn màu nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ

02/03/2017 12:00 - 3883 lượt xem

Ngày 16 tháng 02 năm 2017, trong khuôn khổ Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số mặt hàng tôn màu nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức phiên tham vấn công khai với các bên liên quan tới quá trình điều tra để tạo điều kiện cho các bên trình bày ý kiến và cung cấp thông tin cần thiết trước khi Cơ quan điều tra ban hành kết luận cuối cùng.

Theo quy định pháp luật tự vệ của Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh công bố Biên bản tham vấn công khai và các phụ lục đính kèm.

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm