Bình Luận

Sự tương thích của pháp luật Việt Nam trong việc thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại trong các FTA
Sự tương thích của pháp luật Việt Nam trong việc thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại trong các FTA

29/12/2017

Bài viết tập trung phân tích mức độ tương thích giữa pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Quản lý Ngoại thương mới và quy định trong các FTA mà Việt Nam đã ký kết đối với lĩnh vực PVTM.
Đề tài: Options for Disciplining the Use of Trade Remedies in Clean Energy Technologies
Đề tài: Options for Disciplining the Use of Trade Remedies in Clean Energy Technologies

03/08/2017

Đơn vị thực hiện: Kim Kampel (International Centre of Trade and Sustainable Development - ICTSD)
Thời gian: 5/2017
Xung đột quan điểm pháp lý về mối liên hệ giữa "những diễn tiến không lường trước được" và các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ
Xung đột quan điểm pháp lý về mối liên hệ giữa "những diễn tiến không lường trước được" và các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ

07/07/2017

Đơn vị thực hiện: Nhóm nghiên cứu của Khoa Luật, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: 2017
Vấn đề sản xuất thép quá mức trên thế giới – Phương án xử lý của Hoa Kỳ
Vấn đề sản xuất thép quá mức trên thế giới – Phương án xử lý của Hoa Kỳ

03/10/2016

Trong thời gian gần đây, cung vượt quá cầu đối với ngành thép trong nước đang là một trong những vấn đề mà các nhà kinh tế rất quan tâm. Theo số liệu của Bộ Công Thương về tình hình sản xuất thép trong nước, dự báo nhu cầu thép xây dựng trong cả nước năm 2015 khoảng 6 triệu tấn,...
Làm rõ sự mơ hồ về mặt luật pháp của điều 2.2.2(III) của Hiệp định về chống bán phá giá: các đề xuất diễn giải thuật ngữ "phương pháp hợp lý khác"
Làm rõ sự mơ hồ về mặt luật pháp của điều 2.2.2(III) của Hiệp định về chống bán phá giá: các đề xuất diễn giải thuật ngữ "phương pháp hợp lý khác"

01/10/2016

Khi cơ quan điều tra xây dựng giá trị thông thường theo Điều 2.2 của Hiệp định về chống bán phá giá, nếu phương pháp theo quy định ở phần tóm tắt Điều 2.2.2 không có sẵn, họ có thể lựa chọn sử dụng “bất kì phương pháp hợp lý khác” của Điều 2.2.2(iii) để tính toán số tiền cho SG&A...
Thay đổi phương pháp tính toán trong điều tra chống bán phá giá liên quan đến Trung Quốc
Thay đổi phương pháp tính toán trong điều tra chống bán phá giá liên quan đến Trung Quốc

01/10/2016

Khi Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào tháng 12 năm 2011, trong thỏa thuận chuyển đổi cho việc gia nhập của nước này cho phép có một phương pháp cụ thể để tính toán bán phá giá...
Đã đến lúc loại bỏ đối xử kinh tế phi thị trường
Đã đến lúc loại bỏ đối xử kinh tế phi thị trường

08/09/2016

Các quan chức thương mại của Hoa Kỳ và Châu Âu hiện nay sử dụng “phương pháp kinh tế phi thị trường” trong các vụ việc chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Thực tiễn đó đã bỏ qua giá trị thực mà các nhà sản xuất Trung Quốc đưa ra và dẫn đến mức...
12345678910...20
Quảng cáo sản phẩm