Bình Luận

Chúng tôi kiểm nghiệm khả năng các cuộc điều tra và việc áp thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu trong năm 2004 của Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu sang thị trường thứ ba. 

Trong thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một thị trường xuất khẩu nhiều quan ngại của Việt Nam khi nước này liên tiếp tiến hành nhiều vụ kiện chống bán phá giá và tự vệ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO: công cụ hữu hiệu giải quyết tranh chấp quốc tế về phòng vệ thương mại

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, WTO đã ban hành báo cáo của Ban Hội thẩm về tuân thủ (compliance panel) trong vụ việc giải quyết tranh chấp DS414 (Hoa Kỳ khiếu kiện Trung Quốc liên quan tới thuế chống bán phá giá (AD) và thuế chống trợ cấp (CVD) mà Trung Quốc áp dụng đối với sản phẩm thép từ...

Kể từ sau Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, các quốc gia trên thế giới có xu hướng ngày càng tích cực hơn trong việc áp dụng các biện pháp PVTM[2] nhằm bảo hộ ngành công nghiệp trong nước và sớm phục hồi được nền kinh tế. Theo số liệu thống kê, các biện pháp chống bán phá...

Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) chính thức ra đời kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995, kéo theo đó là sự ra đời của một loạt các hiệp định, thoả thuận, danh mục nhượng bộ thuế quan điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ thương mại của các quốc gia thành viên. Theo Trung tâm WTO của VCCI,...

Theo điều 1 Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, một khoản trợ cấp được coi là tồn tại khi có sự đóng góp tài chính của chính phủ hoặc cơ quan công mà tạo ra ‘một lợi ích’, và lợi ích đó phải là riêng biệt. Một khi Ủy ban chống bán phá giá...

Sự ra đời của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được coinhư một thành công đặc biệt trong sự phát triển thương mại và pháp lý cuối thếkỷ XX. Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các qui định trong các Hiệpđịnh WTO, ngăn chặn các biện pháp thương mại vi phạm các Hiệp định, góp phầnvào...

12345678910...20
Quảng cáo sản phẩm