Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép màu (vụ việc AD04 và SG05)

25/09/2019 12:00 - 1645 lượt xem

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm tôn phủ màu.

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1711/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá gia tam thời đối vưới một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc.

Căn cứ Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã nhận các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và biện pháp tự vệ đối với thép màu nhập khẩu.

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành 03 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và biện pháp tự vệ với tổng khối lượng là 16.294,9 tấn.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xử lý các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ còn lại và sẽ thông báo sau.

Các Quyết định cấp miễn trừ như sau:

TT

Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ

Số Quyết định miễn trừ

Sản phẩm được miễn trừ

Lượng cấp miễn trừ trong từ 25/6/2019 đến 31/12/2019 (tấn)

1

Công ty TNHH Điện tử & Máy móc Steel Flower Hải Phòng

2782/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

10.657

2

Công ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam

2783/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

4.605

3

Công ty TNHH Thép JFE Shoji Hải Phòng

2784/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

1.032,9

Các Quyết định miễn trừ (bản cứng) đã được Văn phòng Bộ Công Thương phát hành, đề nghị các doanh nghiệp được cấp miễn trừ liên lạc với Văn phòng Bộ Công Thương trong trường hợp không nhận được Quyết định bản cứng.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Vũ Tuấn Nghĩa – Chuyên viên – Phòng điều tra bán phá giá và trợ cấp – Cục Phòng vệ thương mại, email: nghiavt@moit.gov.vn.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Quảng cáo sản phẩm