Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép để sản xuất vật liệu hàn (Vụ việc SG04)

30/01/2019 12:00 - 1906 lượt xem

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam và Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2968/QĐ-BCT (SG04).

Căn cứ Thông báo kèm Quyết định số 2968/PVTM-P2, thép dây hợp kim
có mã HS 7227.90.00 dùng sản xuất que hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 06/2018/TT-BCT): “Đối với vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ, tháng 10 hàng năm Cơ quan điều tra thông báo việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ” và theo điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư này, thời hạn miễn trừ đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ nộp trong thời điểm này là 01 năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm kế tiếp.

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Cục PVTM đã đăng tin về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ của vụ việc. Cục đã nhận được hồ sơ đề nghị miễn trừ và các thông tin bổ sung của 05 doanh nghiệp.

Căn cứ báo cáo của Cục về việc thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ, ngày 25 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài để sản xuất vật liệu hàn cho 05 doanh nghiệp trong năm 2019 với lượng cấp miễn trừ cụ thể như sau:
 
TT Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ Số Quyết định miễn trừ Sản phẩm được miễn trừ Lượng cấp miễn trừ trong năm 2019 (tấn)
1 Công ty Cổ phần sản xuất Hữu Nghị 156/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn 760
2 Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên 157/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn 15.503
3 Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương 158/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn 7.142
4 Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức 159/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn 2.693
5 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín 160/QĐ-BCT Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn 16.665

Bản cứng Quyết định miễn trừ đã được gửi trực tiếp cho doanh nghiệp được hưởng miễn trừ qua đường công văn.

Theo quy định tại Điều 16, Thông tư 06/2018/TT-BCT, định kỳ 06 tháng trong thời hạn miễn trừ, các tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại phải nộp báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ và việc tuân thủ điều kiện, nghĩa vụ được miễn trừ tới Cơ quan điều tra theo mẫu ban hành tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư.

Cơ quan điều tra có thể tiến hành kiểm tra sau miễn trừ và/hoặc thu hồi quyết định miễn trừ căn cứ Điều 17- Điều 20 Thông tư 06/2018/TT-BCT-

Mọi thắc mắc và ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc miễn trừ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép để sản xuất vật liệu hàn năm 2019 đề nghị liên lạc với:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 73037898 (máy lẻ 111)

Cán bộ phụ trách vụ việc:
- Chị Phan Mai Quỳnh, email: quynhpm@moit.gov.vn
- Anh Nguyễn Đức Trọng, email: trongnd@moit.gov.vn
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Quảng cáo sản phẩm