Bộ Công Thương công bố kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt (SG03)

02/11/2018 12:00 - 338 lượt xem

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4085/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt.

Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt  nhập khẩu từ các quốc gia/vùng lãnh thổ vào Việt Nam được ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. (Quyết định số 920/QĐ-BCT).

Căn cứ theo Quyết định nêu trên, Bộ Công Thương quyết định duy trì áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt có mã HS: 2922.42.20 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau, cụ thể như sau:
 
Thời gian có hiệu lực Mức thuế tự vệ
25/3/2018 – 24/3/2019 3.556.710 đồng/tấn
25/3/2019 – 24/3/2020 3.201.039 đồng/tấn
Từ ngày 25/3/2020 trở đi 0 đồng/tấn
(nếu không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ)

Thông tin chi tiết về Thông báo và Quyết định nói trên có trong Tập đính kèm dưới đây:
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Tải tài liệu
Quyet dinh 4085-QD/BCT ve ket qua ra soat giua ky tu ve bot ngot (SG03)
Quảng cáo sản phẩm