Bộ Công Thương đưa ra Bảng câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc (AD04)

31/10/2018 12:00 - 505 lượt xem

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3877/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc (mã số vụ việc AD04). Chi tiết về phạm vi, nội dung và thời hạn điều tra xem tại Quyết định số 3877/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.
 
Cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, các nhà nhập khẩu và các nhà sản xuất trong nước mà cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra được ghi rõ trong bản câu hỏi điều tra.
 
Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, tất cả các nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan cần tham gia hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình trả lời bản câu hỏi đầy đủ cho đến khi Cơ quan điều tra ban hành kết luận cuối cùng. Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra đưa ra kết luận cuối cùng của vụ việc. Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất trong nước hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo Điều 75 Luật Quản lý Ngoại thương.
 
Lưu ý: Đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi ích của mình, bên cạnh việc trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà nhập khẩu, các nhà nhập khẩu cũng cần chủ động chuyển bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà mình mua hàng hóa bị điều tra để các nhà sản xuất/xuất khẩu này trả lời bản câu hỏi điều tra.
 
Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.
 
Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp vui lòng đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời cho Cơ quan điều tra đúng thời hạn.
 
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 24) 73037898                  Fax: (+84 24) 73037897
Điều tra viên phụ trách vụ việc:
1. - Vũ Tuấn Nghĩa, điện thoại +84 24 73037898 (máy lẻ 114); email: nghiavt@moit.gov.vn;
2. - Phùng Gia Đức, điện thoại: +84 24 73037898 (máy lẻ 113); email: ducpg@moit.gov.vn.

Thông tin về Quyết định và các Bản câu hỏi có trong file đính kèm dưới đây, hoặc truy cập Hồ sơ vụ việc để có thông tin chi tiết. 
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Tải tài liệu
1. Thong bao va Quyet dinh khoi xuong dieu tra
1.1 Ban cau hoi cho nha xuat khau (Exporter Questionnaire)
1.2 Ban cau hoi cho nha nhap khau (Importer Questionnaire)
1.3 Ban cau hoi cho nha san xuat trong nuoc (Domestic Producer Questionnaire)
Quảng cáo sản phẩm