Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo kết luận rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài (vụ việc IR01-SG04)

18/10/2018 12:00 - 200 lượt xem

Ngày 26 tháng 03 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 957/QĐ-BCT về việc rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài (vụ việc IR01-SG04).

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra – Cục Phòng vệ thương mại đã hoàn thiện Dự thảo báo cáo kết luận rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.

Cục Phòng vệ thương mại đã gửi Dự thảo Kết luận rà soát tới các bên liên quan của vụ việc. Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, đề nghị các bên liên quan cho ý kiến đối với Dự thảo Kết luận rà soát giữa kỳ trước 17h00 ngày 24 tháng 10 năm 2018.

Trong trường hợp các bên liên quan không nhận được Dự thảo Kết luận rà soát giữa kỳ của vụ việc, đề nghị liên lạc với Cục Phòng vệ thương mại để nhận Dự thảo theo địa chỉ:

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) – 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 114)
Email: nghiavt@moit.gov.vn (anh Vũ Tuấn Nghĩa).
Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại
 
Quảng cáo sản phẩm