Bộ đồ ăn và dụng cụ làm bếp làm bằng nhựa melamine - Ấn Độ điều tra chống bán phá giá

28/10/2014 12:00 - 2406 lượt xem

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ đã quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với bộ đồ ăn và dụng cụ làm bếp bằng nhựa (melamine tableware and kitchenware products) nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

1- Ngày khởi xướng điều tra:  28/10/2014.

2- Sản phẩm bị điều tra: Bộ đồ ăn và dụng cụ làm bếp làm từ nhựa melamine. Mã HS: 39241010, 39241090, 39249090, 39264049, 34269099.

3- Nguyên đơn: Công ty TNHH Hamilton Houseware Pvt.

4- Giai đoạn điều tra:

- Về bán phá giá: từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2014;
- Về thiệt hại: từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2014.
- Phiên điều trần: 2/9/2015

5- Kết luận cuối cùng của vụ việc:

Theo thông báo của Tổng Vụ Chống bán phá giá, Chống trợ cấp Ấn Độ, biên độ phá giá đối với Việt Nam vào khoảng 60-70% (1732,11 đô la Mỹ/tấn), đối với Trung Quốc, Thái Lan lần lượt là 1284,16 USD/tấn (45-55%) và 582,85 USD/tấn (20-30%). DGAD đã kết luận rằng:

a. Sản phẩm bị điều tra xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ thấp hơn giá trị thông thường;
b. Ngành công nghiệp nội địa đã phải chịu thiệt hại đáng kế;
c. Thiệt hại đáng kể này bị gây ra bởi sản phẩm nhập khẩu bán phá giá từ các nước bị điều tra nói trên;
d. Thiệt hại này bị gây ra liên tục bởi hàng nhập khẩu từ những nước bị điều tra này.

Tin tức liên quan đến vụ việc:

Ấn Độ khởi xướng điều tra CBPG với Bộ đồ ăn và dụng cụ làm bếp bằng nhựa melamine
Ấn Độ ra thông báo kết luận cuối cùng vụ việc điều tra CBPG với Bộ đồ ăn và dụng cụ làm bếp bằng nhựa melamine
 
Quảng cáo sản phẩm