Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành Báo cáo điều tra về tác động của sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu đối với an ninh quốc gia theo Mục 232 của Đạo luật mở rộng thương mại 1962

22/02/2018 12:00 - 1071 lượt xem

Ngày 16 tháng 2 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành Báo cáo điều tra về tác động của sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu đối với an ninh quốc gia theo Mục 232 của Đạo luật mở rộng thương mại 1962. Theo đó, DOC kết luận rằng việc nhập khẩu thép và nhôm đe dọa gây tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia, theo quy định tại Mục 232.

 Trong bản Báo cáo này DOC cũng đưa ra các khuyến nghị về biện pháp áp dụng để Tổng thống Hoa Kỳ ban hành quyết định cuối cùng bao gồm:

1. Các khuyến nghị đối với sản phẩm thép:

(i) Áp thuế toàn cầu từ 24% trở lên đối với toàn bộ các sản phẩm thép nhập khẩu từ tất cả các nước, hoặc

(ii) Áp thuế từ 53% trở lên đối với toàn bộ các sản phẩm thép nhập khẩu từ 12 quốc gia (Bra-xin, Trung Quốc, Costa Rica, Hi Lạp, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Nga, Nam Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam) kèm theo hạn ngạch bằng 100% lượng xuất khẩu vào Hoa Kỳ năm 2017 đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ tất cả các nước khác, hoặc

(iii) Áp dụng hạn ngạch bằng 63% lượng xuất khẩu nhôm vào Hoa Kỳ năm 2017 của mỗi nước đối với tất cả các nước.

2. Các khuyến nghị đối với sản phẩm nhôm:

(i) Áp thuế từ 7,7% trở lên đối với sản phẩm nhôm xuất khẩu từ tất cả các quốc gia, hoặc

(ii) Áp thuế 23,6% đối với các sản phẩm nhôm xuất khẩu từ Trung Quốc, Hồng Kông, Nga, Vê-nê-zuê-la và Việt Nam. Áp dụng hạn ngạch bằng 100% lượng xuất khẩu nhôm vào Hoa Kỳ năm 2017 đối với toàn bộ các nước còn lại, hoặc

(iii) Áp dụng hạn ngạch tối đa bằng 86,7% lượng xuất khẩu nhôm vào Hoa Kỳ năm 2017 đối với nhôm nhập khẩu từ tất cả các nước.

Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra quy trình “kháng cáo” (appeal process)để các bên của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi biện pháp có thể yêu cầu miễn trừ từ việc tăng thuế hay áp dụng hạn ngạch. Theo đó, DOC sẽ cấp miễn trừ trên cơ sở chứng minh: (1) ngành sản xuất của Hoa Kỳ không đủ năng lực sản xuất các sản phẩm tương tự hoặc (2) cân nhắc yếu tố an ninh quốc gia cụ thể. Quy trình “kháng cáo” sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp yêu cầu miễn trừ tới DOC (bao gồm cả giai đoạn lấy ý kiến công cộng đối với từng yêu cầu miễn trừ). Việc miễn trừ nếu được cấp sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian mà DOC xác định và có thể bị hủy bỏ nếu các điều kiện để cấp miễn trừ thay đổi.

Báo cáo này đã được đệ trình lên Tổng thống Hoa Kỳ xem xét và dự kiến sẽ ban hành quyết định về biện pháp áp dụng đối với thép vào 11 tháng 4 năm 2018 và đối với nhôm vào 19 tháng 4 năm 2018.

Dưới đây là 02 Báo cáo nói trên: 

Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại
 

Tải tài liệu
The effect of imports of aluminum on the national security with redactions
The effect of imports of steel on the national security with redactions
Quảng cáo sản phẩm