Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo hướng dẫn việc nộp yêu cầu rà soát hành chính hàng năm lệnh áp thuế CBPG, CTC

09/02/2018 12:00 - 910 lượt xem

Ngày 01 tháng 2 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành Thông báo hướng dẫn về việc nộp yêu cầu rà soát hành chính hàng năm đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá (CBPG) hoặc chống trợ cấp (CTC). Theo quy định tại mục 19 CFR 351.213 của Đạo luật thuế quan 1930, một năm sau ngày công bố lệnh áp thuế CBPG hoặc CTC, các bên liên quan có thể nộp yêu cầu rà soát hành chính đối với các lệnh này.

Trong Thông báo nói trên, DOC cho biết thời hạn cho các bên liên quan nộp yêu cầu rà soát hành chính chậm nhất là ngày 28 tháng 2 năm 2018; thời hạn để các bên rút yêu cầu rà soát hành chính là trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố thông báo khởi xướng rà soát hành chính (thời hạn này có thể gia hạn). Đối với Việt Nam, DOC liệt kê các lệnh áp thuế CBPG và CTC mà các bên liên quan có thể nộp yêu cầu rà soát hành chính bao gồm:
Lệnh áp thuế CBPG Thời kỳ rà soát
Tôm nước ấm đông lạnh 1/2/2017-31/1/2018
Mắc áo bằng thép
Tháp gió
Lệnh áp thuế CTC Thời kỳ rà soát
Mắc áo bằng thép 1/1/2017-31/12/2017

Mọi yêu cầu rà soát hành chính phải được nộp bằng văn bản thông qua phương thức điện tử, bằng cách gửi qua hệ thống: http://access.trade.gov. Các bên yêu cầu rà soát cần gửi bản sao yêu cầu rà soát đến Nguyên đơn và từng nhà sản xuất hoặc xuất khẩu được xác định trong yêu cầu rà soát.

Trong trường hợp đến ngày 28 tháng 02 năm 2018 mà DOC vẫn không nhận được yêu cầu rà soát đối với các chuyến hàng thuộc phạm vi áp dụng của các lệnh áp thuế, kết luận hoặc thỏa thuận đình chỉ được nêu ra trong Thông báo này và cho thời kỳ rà soát được xác định trên đây, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Biên phòng và Hải quan Hoa Kỳ tính thuế CBPG và CTC đối với các lô hàng đó theo tỉ lệ bằng với khoản yêu cầu nộp đặt cọc của các mức thuế CBPG và CTC ước tính đối với các lô hàng đó tại thời điểm nhập kho hoặc đưa vào tiêu thụ và tiếp tục thu tiền đặt cọc đối với các lệnh trước đó.

Thông tin chi tiết về thông báo của DOC xin xem tại file đính kèm dưới đây:
Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại - Bộ Công Thương
Tải tài liệu
2018-02004
Quảng cáo sản phẩm