Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành QĐ sửa đổi, bổ sung các quyết định áp dụng biện pháp PVTM đang có hiệu lực mà có sự thay đổi về mã HS theo Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

22/02/2018 12:00 - 876 lượt xem

Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay thế Danh mục cũ tại Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Để phù hợp với quy định tại Thông tư 65 nêu trên, ngày 09 tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung các quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực mà có sự thay đổi về mã HS, cụ thể như sau:

- Quyết định số 536/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu;

- Quyết định số 537/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc.

- Quyết định số 538/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu;

- Quyết định số 539/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc;

Các quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Các Quyết định trên có trong tập đính kèm dưới đây:
Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại
Tải tài liệu
1. Quyet dinh 536 QD/BCT
2. Quyet dinh 537 QD/BCT
3. Quyet dinh 538 QD/BCT
4. Quyet dinh 539 QD/BCT
Quảng cáo sản phẩm