Bra-xin thông báo kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) sản phẩm ống thép (Welded Steel Pipes and Tubes) nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam

03/11/2017 12:00 - 1500 lượt xem

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin ngày 18 tháng 10 năm 2017, Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Bra-xin đã công bố kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam (Quyết định SECEX số 54 ngày 17 tháng 10 năm 2017). Căn cứ thông báo bằng tiếng Bồ Đào Nha nói trên, Bra-xin quyết định chưa áp dụng biện pháp CBPG tạm thời đối với sản phẩm bị điều tra do căn cứ về bằng chứng mối liên hệ nhân quả giữa việc bán phá giá hàng hóa liên quan và thiệt hại đáng kể gây ra cho ngành sản xuất nội địa Bra-xin chưa đầy đủ. Do đó, Bộ này quyết định sẽ tiếp tục tiến hành điều tra để xem xét về mối quan hệ nhân quả này.
         
Cũng trong thông báo, trong vụ việc này, Cơ quan điều tra Bra-xin sử dụng Thái Lan là nước tham chiếu để tính toán giá trị thông thường cho Việt Nam. Các nhà xuất khẩu được khuyến nghị đưa ra ý kiến về việc lựa chọn nước tham chiếu này.
Trước đó, ngày 24 tháng 4 năm 2017, Cơ quan điều tra Bra-zin đã thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm ống thép (Welded Steel Pipes and Tubes) nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Một số thông tin về vụ việc:
- Sản phẩm bị điều tra: Ống thép hàn (Welded Steel Pipes and Tubes) có mã HS: 7306.40.00, và 7306.90.20.

- Nguyên đơn: Công ty Aperam Inox Tubos Brasil Ltda. và Công ty Marcegaglia do Brasil Ltda.

- Biên độ phá giá cáo buộc với: Việt Nam là 18,0%, Malaysia là 26,4%, Thái Lan là 19,1%.

- Giai đoạn điều tra (POI):  Phá giá: tháng 10 năm 2015 – tháng 9 năm 2016.
                                            Thiệt hại: tháng 10 năm 2011 – tháng 9 năm 2016.

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm