Cá da trơn - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

06/01/2009 12:00 - 5996 lượt xem

Vụ điều tra chống bán phá giá đối với cá tra-basa của Việt Nam do Hoa Kỳ khởi xướng từ tháng 7/2002. Quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức kể từ ngày 12/8/2003, với mức thuế suất cuối cùng từ 36,84 - 63,88% và có hiệu lực 5 năm. 

Năm 2008, Hoa Kỳ đã rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá đối với cá tra-basa của Việt Nam và quyết định áp thuế thêm 5 năm nữa.

Năm 2014, sau đợt rà soát cuối kỳ lần hai, Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn lệnh áp thuế chống bán phá giá này với sản phẩm cá tra-basa nhập khẩu từ Việt Nam.
 

Tải tài liệu
Decision notice
Notice preliminary results of 5th AD administrative review
Initiation
Pre determination
Final determination
AD order
Tóm tắt vụ kiện cá tra, cá basa
Quảng cáo sản phẩm