Các Hiệp Định Cơ Bản Của WTO

Trợ cấp và thuế chống trợ cấp
Trợ cấp và thuế chống trợ cấp

13/06/2008

Trợ cấp là gì? Thuế chống trợ cấp là gì và được áp dụng như thế nào? Cần làm gì để phòng tránh và đối phó với các vụ kiện chống trợ cấp ở nước ngoài?....Tất cả những câu hỏi cơ bản nhất về Trợ cấp trong WTO sẽ được giải đáp trong booklet này.
Rào cản kỹ thuật đối với thương mại
Rào cản kỹ thuật đối với thương mại

11/06/2008

Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại là gì ? Có những loại rào cản kỹ thuật nào? Doanh nghiệp Việt Nam phải đối phó với các biện pháp kỹ thuật của các nước nhập khẩu như thế nào?... Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong Booklet “Rào cản kỹ thuật đối với thương mại”
Các biện pháp kiểm dịch động thực vật
Các biện pháp kiểm dịch động thực vật

10/06/2008

Biện pháp kiểm dịch động thực vật là gì? Tại sao WTO quy định về các biện pháp SPS? Các biện pháp SPS phải tuân thủ các nguyên tắc gì? Làm thế nào để biết một biện pháp SPS vượt quá mức cần thiết và vi phạm WTO? Làm thế nào để tiếp cận các thông tin về biện pháp SPS của các nước? Ở...
Xác định trị giá tính thuế hải quan
Xác định trị giá tính thuế hải quan

27/05/2008

Booklet này giới thiệu Hiệp định về xác định trị giá tính thuế hải quan của WTO nhằm cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về trình tự, thủ tục, phương pháp xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu.
Hiệp định nông nghiệp
Hiệp định nông nghiệp

26/05/2008

Hàng nông sản vốn là nhóm mặt hàng nhạy cảm trong thương mại quốc tế. Vì vậy, không dễ đạt được thoả thuận về mở cửa thị trường và cắt giảm các hình thức trợ cấp cho loại hàng này. Sau nhiều vòng đàm phán khó khăn, các nước đã thống nhất một cơ chế thương mại riêng cho hàng nông sản, thể hiện tại Hiệp định nông nghiệp.
Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ
Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

23/05/2008

Booklet này giới thiệu ngắn gọn và dễ hiểu về hiệp định chung về thương mại và dịch vụ.
Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ
Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

23/05/2008

GATS – Tên viết tắt của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (General Agreement on Trade in Services) là một Hiệp định thuộc hệ thống WTO, ra đời năm 1995, quy định các nguyên tắc về thương mại dịch vụ.
12
Quảng cáo sản phẩm