Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

12/12/2013 12:00 - 2451 lượt xem

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường

(tính đến tháng 12/2013)

STT

Quốc gia

Thời điểm công nhận

1         

Ấn Độ

25/10/2009

2         

Achentina

17/04/2010

3         

Angola

07/04/2008

4         

Australia

27/02/2009

5         

Bangladesh

02/11/2012

6         

Belarus

17/05/2010

7         

Brunei

03/05/2007

8         

Campuchia

03/05/2007

9         

Chi lê

07/09/2007

10     

Đức

10/03/2008

11     

Hàn Quốc

16/11/2009

12     

Iceland

03/07/2012

13     

Indonesia

03/05/2007

14     

Kazakhstan

01/11/2011

15     

Lào

03/05/2007

16     

Liechtenstein

03/07/2012

17     

Malaysia

03/05/2007

18     

Maroc

09/12/2013

19     

Mozambique

2010

20     

Myanmar

03/05/2007

21     

Na Uy

03/07/2012

22     

Nam Phi

24/05/2007

23     

New Zealand

27/02/2009

24     

Nga

06/07/2007

25     

Nhật Bản

30/10/2011

26     

Nicaragua

 

27     

Panama

2010

28     

Pakistan

29/08/2012

29     

Peru

03/12/2007

30     

Philipines

03/05/2007

31     

Singapore

03/05/2007

32     

Thái Lan

03/05/2007

33     

Thụy Sỹ

03/07/2012

34     

Trung Quốc

10/2004

35     

Ucraina

06/11/2007

36     

Uruguay

09/12/2013

37     

Venezuela

 

 

Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại - VCCI

Quảng cáo sản phẩm