Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Viện phát triển Đức phối hợp cùng Trung tâm WTO và Hội nhập, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
 
Thời gian thực hiện: 2016
 
Ấn phẩm: Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: trường hợp của Việt Nam
 
Vui lòng tải tài liệu (bản tiếng Anh) tại đây:
Tải tài liệu
study_92 Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm