Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam

06/01/2017 12:00 - 3935 lượt xem

Đơn vị thực hiện: Viện phát triển Đức phối hợp cùng Trung tâm WTO và Hội nhập, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
 
Thời gian thực hiện: 2016
 
Ấn phẩm: Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: trường hợp của Việt Nam
 
Vui lòng tải tài liệu (bản tiếng Anh) dưới đây
Tải tài liệu
2019021310214320deep-preferential-trade-agreements-and-upgrading-in-global-value-chainspdf
Quảng cáo sản phẩm