Cam kết WTO về Doanh nghiệp Thương mại nhà nước Doanh nghiệp nhà nước

07/05/2009 12:00 - 1406 lượt xem

Doanh nghiệp thương mại nhà nước là gì? Trong cam kết WTO, "Doanh nghiệp nhà nước" được hiểu như thế nào? WTO quy định như thế nào về Doanh nghiệp thương mại nhà nước? Trước khi gia nhập WTO Việt Nam duy trì những Doanh nghiệp thương mại nhà nước nào? Việt Nam có cam kết riêng gì về hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp thương mại nhà nước? Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam vẫn duy trì đặc quyền/độc quyền kinh doanh xuất nhập khẩu đối với các nhóm mặt hàng nào? Việt Nam có kế hoạch giảm dần và loại bỏ các Doanh nghiệp thương mại nhà nước không? Liệu Chính phủ có thành lập thêm những Doanh nghiệp thương mại nhà nước mới so với cam kết không? Pháp luật về Doanh nghiệp nhà nước và các ngành sản xuất trong nước có bị ảnh hưởng gì không? Tất cả thông tin trên đều có trong cuốn booklet: "Cam kết WTO về Doanh nghiệp Thương mại nhà nước, Doanh nghiệp nhà nước"
Tải tài liệu
Cam ket WTO ve Doanh nghiep Thuong mai nha nuoc Doanh nghiep nha nuoc.pdf 12367.96 KB

 
Tải tài liệu
2015061118561316gtooppdf Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm