Cam kết WTO về Kế toán, Kiểm toán, Dịch vụ Thuế - Bảo hiểm

08/06/2009 12:00 - 1579 lượt xem

Cuốn booklet “Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dich vụ thuế - bảo hiểm” sẽ giúp bạn tìm hiểu Việt Nam có cam kết trong những phân ngành nào của dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế và dịch vụ bảo hiểm? Các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, bảo hiểm nước ngoài có thể hiện diện thương mại ở Việt Nam dưới hình thức nào? Việt Nam có hạn chế đẩu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và dịch vụ bảo hiểm hay không?...
Tải tài liệu
Cam ket WTO ve ke toan, kiem toan, dich vu thue, bao hiem.pdf 5480.37 KB
 
 
Quảng cáo sản phẩm