Cam kết WTO về Phân phối - Logistics

08/06/2009 12:00 - 2025 lượt xem

Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện hoạt động phân phối và cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa tại Việt Nam dưới các hình thức nào?....Cuốn booklet “Cam kết WTO về phân phối- logistics” sẽ cung cấp cho bạn những câu trả lời thỏa đáng !

Vui lòng tải tài liệu đính kèm dưới đây
 
Tải tài liệu
2019021310234003cam-ket-wto-ve-phan-phoilogisticspdf
Quảng cáo sản phẩm