Chống Bán Phá Giá

Lốp cao su xe máy
Lốp cao su xe máy

02/07/2012

Đây là cuộc điều tra chống bán phá giá do Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương Brasil (MIDC) khởi xướng điều tra đối với sản phẩm lốp cao su xe máy nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan. Vụ việc được khởi xướng điều tra ngày 25/06/2012.
Bật lửa ga
Bật lửa ga

30/06/2012

Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do nghi ngờ có hành vi chuyển tải từ hàng hóa Trung Quốc, vụ điều tra do Liên minh Châu Âu khởi xướng ngày 25/06/2012.
Thép cuộn không gỉ
Thép cuộn không gỉ

27/04/2012

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá do Braxin khởi xướng điều tra ngày 13/04/2012 đối với sản phẩm thép cuộn không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam, Nam Phi, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Phần Lan và Đài Loan.
Tháp điện gió (wind towers)
Tháp điện gió (wind towers)

05/01/2012

Đây là vụ kiện do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Tháp điện gió nhập khẩu từ Việt Nam ngày 18/01/2012.
Ống thép
Ống thép

18/11/2011

Đây là vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp do Bộ Thương mại Hoa kỳ (DOC) khởi xướng ngày 15/11/2011.
Ống thép hàn cacbon (circular welded carbon-quality steel pipe)
Ống thép hàn cacbon (circular welded carbon-quality steel pipe)

31/10/2011

Đây là vụ kiện do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp ngày 15/11/2011
Giầy dép
Giầy dép

06/10/2011

Đây là vụ kiện điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do Braxin khởi xướng ngày 04/10/2011.
Sợi
Sợi

25/09/2011

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá do Braxin khởi xướng điều tra ngày 12/09/2011
12345678
Quảng cáo sản phẩm