Chống Bán Phá Giá

Giấy màng BOPP - Malaysia điều tra chống bán phá giá
Giấy màng BOPP - Malaysia điều tra chống bán phá giá

20/08/2012

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá do Malaysia khởi xướng điều tra ngày 27/07/2012 đối với sản phẩm giấy nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc và Đài Loan.
Lốp cao su xe máy - Braxin điều tra chống bán phá giá
Lốp cao su xe máy - Braxin điều tra chống bán phá giá

02/07/2012

Đây là cuộc điều tra chống bán phá giá do Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương Brasil (MIDC) khởi xướng điều tra đối với sản phẩm lốp cao su xe máy nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan. Vụ việc được khởi xướng điều tra ngày 25/06/2012.
Bật lửa ga - EU điều tra chống bán phá giá
Bật lửa ga - EU điều tra chống bán phá giá

30/06/2012

Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do nghi ngờ có hành vi chuyển tải từ hàng hóa Trung Quốc, vụ điều tra do Liên minh Châu Âu khởi xướng ngày 25/06/2012.
Thép cuộn không gỉ - Braxin điều tra chống bán phá giá
Thép cuộn không gỉ - Braxin điều tra chống bán phá giá

27/04/2012

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá do Braxin khởi xướng điều tra ngày 13/04/2012 đối với sản phẩm thép cuộn không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam, Nam Phi, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Phần Lan và Đài Loan.
Tháp điện gió - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá
Tháp điện gió - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

05/01/2012

Đây là vụ kiện do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Tháp điện gió nhập khẩu từ Việt Nam ngày 18/01/2012.
Ống thép - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá
Ống thép - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

18/11/2011

Đây là vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp do Bộ Thương mại Hoa kỳ (DOC) khởi xướng ngày 15/11/2011.
Ống thép hàn cacbon - Hoa Kỳ khởi kiện chống bán phá giá
Ống thép hàn cacbon - Hoa Kỳ khởi kiện chống bán phá giá

31/10/2011

Đây là vụ kiện do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp ngày 15/11/2011
Giầy dép - Braxin điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá
Giầy dép - Braxin điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá

06/10/2011

Đây là vụ kiện điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do Braxin khởi xướng ngày 04/10/2011.
12345678
Quảng cáo sản phẩm