Chống Bán Phá Giá

Thép cuộn nguội
Thép cuộn nguội

05/07/2011

Đây là vụ kiện do Indonesia khởi xướng điều tra chống bán phá giá ngày 24/06/2011
Mắc áo bằng thép
Mắc áo bằng thép

05/08/2010

Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do Hoa Kỳ khởi xướng ngày 22/07/2010.
Máy điều hòa
Máy điều hòa

17/03/2010

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá đối với máy điều hòa Việt Nam do Achentina khởi xướng ngày 16/02/2010.
Máy điều hòa
Máy điều hòa

11/08/2009

Đây là vụ kiện điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng ngày 25/07/2009
Đĩa ghi DVD
Đĩa ghi DVD

01/07/2009

Đây là cuộc điều tra chống bán phá giá do Ấn Độ khởi xướng ngày 05/05/2009.
Túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE
Túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE

08/06/2009

Đây là vụ kiện do Hoa kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp ngày 21/04/2009.
Giầy và đế giầy cao su không thấm nước
Giầy và đế giầy cao su không thấm nước

05/06/2009

Đây là vụ kiện do Canada khởi xướng điều tra chống bán phá ngày 27/02/2009
Cá da trơn (Frozen Fish Fillets)
Cá da trơn (Frozen Fish Fillets)

06/01/2009

Đây là vụ kiện do Hoa Kỳ khởi xướng ngày 24/07/2002, điều tra sản phẩm cá fillet đông lạnh của Việt Nam. Thuế suất chống bán phá giá chính thức: 36.84 - 63.88%
12345678
Quảng cáo sản phẩm