Chống Bán Phá Giá

Lò xo không bọc - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá
Lò xo không bọc - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

09/02/2008

Đây là vụ kiện do Hoa Kỳ khởi xướng đối với sản phẩm lò xo không bọc của Việt Nam ngày 28/01/2008
Giày da - EU điều tra chống bán phá giá
Giày da - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Chấm dứt lệnh áp thuế chống bán phá giá kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2011
Vòng khuyên kim loại - EU điều tra chống bán phá giá
Vòng khuyên kim loại - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 28/4/2004, mức thuế cuối cùng 51,2% - 78,8%.
Xe đạp - EU điều tra chống bán phá giá
Xe đạp - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 29/4/2004, mức thuế cuối cùng 15,8% - 34,5%. Thuế chống bán phá giá tự động hết hiệu lực ngày 15/07/2010, ngành sản xuất nội địa không đệ đơn yêu cầu rà soát cuối kỳ.
Ống tuýp thép - EU điều tra chống bán phá giá
Ống tuýp thép - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 11/8/2004, vụ kiện chấm dứt do bên khởi kiện rút đơn kiện.
Chốt cài inox - EU điều tra chống bán phá giá
Chốt cài inox - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 24/8/2004, mức thuế cuối cùng 7,7%.
Đèn huỳnh quang - EU điều tra chống bán phá giá
Đèn huỳnh quang - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 10/9/2006, mức thuế cuối cùng 66,1%.
Tôm - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá
Tôm - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do Hoa Kỳ tiến hành, khởi kiện ngày 31/12/2003, mức thuế cuối cùng 4,13% - 25,7%.
123456789
Quảng cáo sản phẩm