Chống Bán Phá Giá

Vụ kiện số DS269
Vụ kiện số DS269

03/07/2007

Cộng đồng Châu Âu — Phân loại thuế với sản phẩm Gà rút xương cắt miếng đông lạnh Nguyên đơn: Brazil Bị đơn: Cộng đồng Châu Âu Các bên thứ ba: Trung Quốc; Thái Lan; Mỹ
Vụ kiện số DS286
Vụ kiện số DS286

03/07/2007

Cộng đồng Châu Âu — Phân loại thuế nhập khẩu thịt gà cắt miếng rút xương đông lạnh Nguyên đơn: Thái Lan Bị đơn: Cộng đồng Châu Âu
Phá giá trong ngành nông nghiệp - Những bài học kinh nghiệm
Phá giá trong ngành nông nghiệp - Những bài học kinh nghiệm

26/11/2006

Kể tử khi các hiệp định thương mại đa phương giúp làm giảm thuế quan và các hạn chế thương mại định lượng trên toàn thế giới, các nước đã tăng cường sử dụng các công cụ khác để bảo hộ thương mại trong nước. Một trong những hình thức bảo hộ mới đó là sử dụng các biện pháp chống...
Mỹ và Hàn Quốc - Một số bài học kinh nghiệm về chống bán phá giá
Mỹ và Hàn Quốc - Một số bài học kinh nghiệm về chống bán phá giá

26/11/2006

Bài báo này trình bày tổng quan pháp luật về chống bán phá giá, tóm tắt một số vụ Mỹ kiện chống bán phá giá các công ty của Hàn Quốc gần đây, và thảo luận về một số "đạo đức" khi khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá mà các nhà nghiên cứu và phê bình thường...
1...1112
Quảng cáo sản phẩm