Chống bán phá giá ở Hoa Kỳ - Còn nhiều vấn đề với quy về 0 (zeroing)

08/07/2011 12:00 - 1673 lượt xem

Tác giả: Chad P. Bown

            Nhóm nghiên cứu phát triển, Thương mại và Hội nhập (DECTI);

            Ngân hàng thế giới,

            1818 Đường H, NW, MSN MC3-303, Washington, DC 20433 USA.

            Tel: +1.202.473.9588.

            Email:cbown@worldbank.org,

            Web: http://econ.worldbank.org/staff/cbown

               Thomas J. Prusa

            Khoa Kinh tế,

            Hội trường New Jersey, số 75 Đường Hamilton, Đại học Rutgers, New                 Brunswick, NJ 08901-1248,

            Tel: +1.732.917.0484.

            Email: prusa@econ.rutgers.edu,

            Web: http://econweb.rutgers.edu/prusa/

Tóm tắt

Việc Hoa Kỳ sử dụng “quy về 0” (zeroing) trong các thủ tục điều tra chống bán phá giá đã trở thành một điểm sáng chính trị đe dọa một số tính pháp lý của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Bài viết này phân tích về vấn đề quy về 0, giải thích cách thức bùng nổ và những đối tượng chịu tác động của nó. Các tác giả sử dụng các lý thuyết kinh tế để chỉ ra cách thức mà biến động giá xuất khẩu nhấn mạnh tác động của quy về 0 trong thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ và đánh giá các vụ kiện ở WTO liên quan tới quy về 0. Các tác giả mô tả tác động từ hệ thống cảnh báo của Hoa Kỳ trong việc tính toán biên độ phá giá khi sử dụng quy về 0 và các tác đông kinh tế chính trị như là cuộc chiến của Hoa Kỳ.

Nghiên cứu này là sản phẩm của Đội ngũ Hội nhập và thương mại, Nhóm nghiên cứu phát triển - một phần của cả một nỗ lực lớn hơn trong cơ quan nhằm đánh giá tác động của các định chế quốc tế tới tiếp cận thị trường. Nghiên cứu này cũng được đăng tải trên trang web: http://econ.worldbank.org, liên hệ với tác giả qua địa chỉ:cbown@worldbank.org. Bản câu hỏi của tác giả đưa ra các bằng chứng về tác động của quy về 0 tới biên độ phá giá và đóng góp bằng chứng của riêng họ cho rằng quy về 0 có tác động giống nhau giữa thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ áp dụng với các hàng xuất khẩu của quốc gia đang phát triển với hàng xuất khẩu của quốc gia phát triển. Vì thế, trong khi các nền kinh tế phát triển đã đưa ra hàng loạt các tranh chấp trong WTO với Hoa Kỳ liên quan tới quy về 0, các tác giả kết luận rằng quy về 0 cũng sẽ giống như là các vấn đề liên quan tới các nhà xuất khẩu ở nước đang phát triển bởi vì trên 60% của dòng sản phẩm hiện nay là mục tiêu của thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ được xuất khẩu từ các nền kinh tế đang phát triển.

Quảng cáo sản phẩm