Cục Phòng vệ thương mại thông báo gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi rà soát vụ việc IR01.SG03 và IR01.SG04

17/05/2018 12:00 - 1074 lượt xem

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 958/QĐ-BCT rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt (mã vụ việc IR01.SG03) và Quyết định 957/QĐ-BCT rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài (mã vụ việc IR01.SG04).

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã có công văn số 279/PVTM-P2 về việc trả lời bản câu hỏi rà soát vụ việc IR01.SG03 và công văn số 278/PVTM-P2 về việc trả lời câu hỏi rà soát vụ việc IR01.SG04.

Thời hạn trả lời bản câu hỏi rà soát của cả 2 vụ việc là ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Sau khi xem xét các lý do hợp lý của các doanh nghiệp đề nghị gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi trong cả hai vụ việc trên, Cục PVTM thông báo gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi trong 2 vụ việc cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi rà soát đối với vụ việc IR01.SG03 đối với sản phẩm bột ngọt đến ngày 20 tháng 5 năm 2018.

- Gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi rà soát đối với vụ việc IR01.SG04 đối với sản phẩm phôi thép và thép dài đến ngày 31 tháng 5 năm 2018.

Mọi thông tin có liên quan đến vụ việc đề nghị gửi về địa chỉ như sau:

             Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ

             Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

             Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

             Điện thoại: (+84 24) 222.05.304

             Email: hungnht@moit.gov.vn;
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Quảng cáo sản phẩm