Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm ván sợi khô thô (ván MDF) có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia

12/02/2019 12:00 - 770 lượt xem

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm ván sợi khô thô (ván MDF) có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia từ các công ty đại diện cho ngành sản xuất trong nước (Bên yêu cầu).

Bên yêu cầu gồm 04 công ty: Công ty CP Gỗ MDF VRG Dongwha; Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị; Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang; Công ty CP Kim Tín MDF.

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, bên yêu cầu đã nộp đầy đủ thông tin bổ sung theo yêu cầu.

Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Các bước tiếp theo:

Trong thời hạn 45 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công
Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc.
Nội dung thẩm định Hồ sơ bao gồm:

(i) Xác định tư cách đại diện hợp pháp của ngành sản xuất trong nước của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương;

(ii) Xác định chứng cứ về việc bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành ngành sản xuất trong nước.

Để phục vụ công tác thẩm định, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Cơ quan điều tra đề nghị các doanh nghiệp trong nước sản xuất/kinh doanh hàng hóa tương tự nêu trên cung cấp các thông tin sau:

- Thông tin về doanh nghiệp;
- Công suất thiết kế và sản lượng của các sản phẩm ván MDF trong các năm 2015, 2016, 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và dự kiến năm 2018;
- Ý kiến của công ty về vụ việc (đồng ý, phản đối, không có ý kiến);
- Bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà công ty cho rằng liên quan đến vụ việc.

Thời hạn cung cấp các thông tin nêu trên là ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Mọi thông tin đề nghị gửi về:           

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cán bộ phụ trách: Vũ Quỳnh Giao
Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 128)
Email: giaovq@moit.gov.vn; trangntph@moit.gov.vn
Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại
Quảng cáo sản phẩm