Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu (ER01.SG04)

13/08/2019 12:00 - 161 lượt xem

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (SG04). Thời hạn áp dụng biện pháp là 4 năm kể từ ngày 22/3/2016 – 21/3/2020 (nếu không gia hạn).

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) đã đăng thông báo công khai về việc đề nghị các doanh nghiệp có yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp nộp Hồ sơ.

Ngày 01 tháng 7 năm 2019, các nhà sản xuất trong nước (Bên yêu cầu) đã có Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài (ER01.SG04). Bên yêu cầu gồm 04 công ty: Công ty CP Thép Hoà Phát Hải Dương, Công ty CP Thép Miền Nam, Công ty CP Thép Thủ Đức và Công ty CP Thép Biên Hoà.

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Bên yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ theo quy định.

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Bên yêu cầu đã nộp thông tin bổ sung theo yêu cầu.

Ngày 06 tháng 8 năm 2019, Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Các bước tiếp theo:

Trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc rà soát cuối kỳ.

Nội dung thẩm định Hồ sơ bao gồm:

a) Xác định dấu hiệu gia tăng của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng;

b) Thông tin về tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng;

c) Thông tin về điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng;

d) Khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Để phục vụ công tác thẩm định, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Cơ quan điều tra đề nghị các doanh nghiệp trong nước sản xuất/kinh doanh hàng hóa tương tự/hàng hoá cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nêu trên cung cấp các thông tin sau:

- Thông tin về doanh nghiệp;

- Công suất thiết kế và sản lượng của phôi thép và thép dài trong các năm: 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019;

- Ý kiến của công ty về vụ việc (đồng ý, phản đối, không có ý kiến);

- Bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà công ty cho rằng liên quan đến vụ việc.

Thời hạn cung cấp các thông tin nêu trên là ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Mọi thông tin đề nghị gửi về:    
      

Phòng Điều tra thiệt hại và Tự vệ;

Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công Thương- 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cán bộ phụ trách: Phan Mai Quỳnh

Điện thoại: (024)7303.7898 máy lẻ 125

Email: quynhpm@moit.gov.vn; giangphg@moit.gov.vn

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Quảng cáo sản phẩm