Cục PVTM tổ chức phiên tham vấn công khai vụ rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc ER01.SG06)

16/12/2019 12:00 - 313 lượt xem

Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 305.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00 và 3105.90.00 nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2700/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ nêu trên.

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 – 17h00, Thứ Hai, ngày 13 tháng 01 năm 2020

2. Địa điểm: Phòng họp 101, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

4. Số lượng: Mỗi Bên liên quan cử không quá 03 (ba) đại diện tham gia

Xin lưu ý rằng buổi tham vấn không mang tính bắt buộc, các Bên liên quan không có mặt tại buổi tham vấn vẫn được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các bên đăng ký tham gia phiên tham vấn gửi Đơn đăng ký tham vấn (theo mẫu đính kèm) bằng đường bưu điện hoặc email tới Cơ quan điều tra trước 17h00 ngày 06 tháng 01 năm 2020. Để buổi tham vấn có hiệu quả, các bên đăng ký tham gia có thể gửi kèm nội dung dự kiến trình bày trong buổi tham vấn theo địa chỉ:

Phòng Điều tra thiệt hại và Tự vệ, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: +84-24-7303-7898 (máy lẻ 128)             Fax: +84-24-7303-7897

Cán bộ phụ trách: Chu Thị Hoa (email: hoact@moit.gov.vn; giangphg@moit.gov.vn)

Cơ quan điều tra trân trọng thông báo./.

Đơn đăng ký tham vấn được đính kèm dưới đây:
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Tải tài liệu
don-dang-ky-tham-van-002
Quảng cáo sản phẩm