Đài Loan dự kiến sửa đổi, bổ sung Quy định về giám định thực phẩm nhập khẩu

18/09/2017 12:00 - 9136 lượt xem

Ngày 11/09/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được thông báo từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Đài Loan dự kiến sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Quy định về giám định thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm có liên quan.

Theo đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan đã đề xuất sửa đổi một số nội dung của “Quy định về giám định thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm có liên quan”, cụ thể:

-         Cho phép nộp hồ sơ xin giám định qua đường điện tử

-         Bổ sung thêm một phương pháp lấy mẫu sản phẩm cho những hồ sơ đang bị tạm dừng đăng ký giải phóng hàng trước

-         Bổ sung điều kiện đối với hồ sơ đăng ký giải phóng hàng trước

-         Bổ sung các điều kiện về thanh toán phí bảo lãnh, điều kiện hoàn trả phí bảo lãnh

-         Sửa đổi thời hạn nộp hồ sơ xin giám định lại trong trường hợp sản phẩm chưa hợp quy

(Chi tiết về Dự thảo có trong file đính kèm dưới đây)

Dự thảo sửa đổi này hiện đang trong giai đoạn thu thập ý kiến từ các nước thành viên WTO, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 16/10/2017. Dự thảo sửa đổi quy định này dự kiến sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, vì vậy, VCCI thông báo để các doanh nghiệp biết và tham gia cho ý kiến đối với Dự thảo.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tel: 024 35771458; Fax: 024 35771459;

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Tải tài liệu
2017091816181455de-xuat-sua-doi-quy-dinh-ve-giam-dinh-thuc-pham-nhap-khau--dai-loanpdf
2017092016271894regulations-of-inspection-of-imported-foods-and-related-productsdocx
2017092016274034vie--quy-dinh-ve-giam-dinh-va-dieu-khoan-sua-doipdf
Quảng cáo sản phẩm