CÁC VỤ KIỆN PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI DO VIỆT NAM TIẾN HÀNH ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU
Năm Sản phẩm Loại vụ kiện Tình Trạng Quốc gia bị kiện Mã vụ kiện Chi tiết
2009 Kính nổi Biện pháp Tự vệ Kết thúc điều tra - Không áp thuế Các quốc gia liên quan SG01 Kính nổi - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG01)
12