Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu Đài Loan trong vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu (vụ việc SG05)

08/06/2017 12:00 - 752 lượt xem

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1931/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam được phân loại vào các mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục về mẫu giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan và mẫu dấu của các cơ quan đầu mối quản lý hạn ngạch tại Trung Quốc, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan trong vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam.

Để cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu, Cục Quản lý cạnh tranh gửi kèm theo đây danh sách 30 doanh nghiệp xuất khẩu của Đài Loan trong vụ việc SG05 nói trên.

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Tải tài liệu
2017061210362208danh-sach-dn-dai-loan-2017pdf Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm