Danh sách các quốc gia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam

10/06/2010 12:00 - 2324 lượt xem

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường

(tính đến tháng 04/2012)

STT

Quốc gia

Thời điểm công nhận

1         

Ấn Độ

25/10/2009

2         

Achentina

17/04/2010

3         

Angola

07/04/2008

4         

Australia

27/02/2009

5         

Belarus

17/05/2010

6         

Brunei

03/05/2007

7         

Campuchia

03/05/2007

8         

Chi lê

07/09/2007

9         

Đức

10/03/2008

10     

Hàn Quốc

16/11/2009

11     

Indonesia

03/05/2007

12     

Lào

03/05/2007

13     

Malaysia

03/05/2007

14     

Mozambique

2010

15     

Myanmar

03/05/2007

16     

Nam Phi

24/05/2007

17     

New Zealand

27/02/2009

18     

Nga

06/07/2007

19     

Nhật Bản

30/10/2011

20     

Nicaragua

 

21     

Panama

2010

22     

Peru

03/12/2007

23     

Philipines

03/05/2007

24     

Singapore

03/05/2007

25     

Thái Lan

03/05/2007

26     

Trung Quốc

10/2004

27     

Ucraina

06/11/2007

28     

Venezuela

 

 

Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại - VCCI

Quảng cáo sản phẩm