Diễn biến vụ kiện da giày vào EU: Đã tìm được 5 doanh nghiệp Thái Lan hợp tác

06/12/2006 12:00 - 1205 lượt xem

Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) đã tìm được năm doanh nghiệp sản xuất giày của Thái Lan đồng ý hợp tác trong vai trò là nước tham chiếu cho Ủy ban châu Âu (EC) điều tra vụ kiện bán phá giá giày tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, ít nhất Lefaso phải tìm được khoảng mười doanh nghiệp mới đáp ứng đủ yêu cầu của EC.

Trước mắt, đại diện Lefaso sẽ sang Thái Lan để tìm hiểu cụ thể tình hình sản xuất của năm doanh nghiệp nói trên, nhằm đánh giá qui mô sản xuất của các doanh nghiệp có phù hợp với những yêu cầu EC đưa ra hay không.

Nguồn: vneconomic

Quảng cáo sản phẩm