Điều tra Nhu cầu Đào tạo kiến thức và kỹ năng vận động chính sách thương mại quốc tế cho Hiệp hội doanh nghiệp

20/11/2009 12:00 - 1268 lượt xem

Trong quá trình đàm phán và ký kết các cam kết quốc tế quan trọng của Chính phủ thời gian qua (đặc biệt là việc gia nhập WTO), việc tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hiệp hội hầu như chưa được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện một cách đầy đủ. Các hiệp hội cũng chưa có đầy đủ kinh nghiệm và kỹ năng vận động chính sách thương mại quốc tế để chủ động đề xuất ý kiến đến các cơ quan này.

Hệ quả là quyền và lợi ích của nhiều ngành đã không được tính đến một cách đầy đủ và thích đáng trong các đàm phán mở cửa của Chính phủ. Các doanh nghiệp, hiệp hội bị động trước các cam kết mở cửa và gặp nhiều khó khăn trong việc lập kế hoạch kinh doanh cũng như thực thi các cam kết này. Đó là chưa kể đến các trường hợp Chính phủ mở cửa trước lộ trình mà không tham vấn doanh nghiệp khiến nhiều ngành liên quan gặp khó khăn.

Vì vậy, việc các hiệp hội có đầy đủ kiến thức và kỹ năng vận động chính sách để chủ động thực hiện chức năng đại diện quyền và lợi ích của các doanh nghiệp trong các đàm phán mở cửa thị trường và các chính sách thương mại quốc tế khác là rất quan trọng.

Nhằm hỗ trợ các hiệp hội về vấn đề này, trong khuôn khổ Chương trình “Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức các khóa đào tạo kiến thức và kỹ năng vận động chính sách thương mại quốc tế cho các cán bộ hiệp hội.

Để chương trình đào tạo phù hợp nhất với tính chất, nhu cầu của Hiệp hội cũng như hiểu biết và kinh nghiệm hiện tại của cán bộ hiệp hội trong lĩnh vực này, VCCI rất mong Quý Hiệp hội trả lời Phiếu điều tra nhu cầu đào tạo trong file đính kèm dưới đây.

Phiếu điều tra đã điền đủ thông tin xin gửi về VCCI trước ngày 5/12/2009 theo địa chỉ:

Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Tel: 04-35771458

Fax: 04-35771459

Email: phuongptl@vcci.com.vn hoặc nguyendungftu@gmail.com

VCCI xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của quý Hiệp hội đối với hoạt động này, góp phần tăng cường vai trò và tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp vào việc hoạch định chính sách, đàm phán và thực thi các cam kết quốc tế của Chính phủ.

Quảng cáo sản phẩm