Đinh thép - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

12/06/2014 12:00 - 2435 lượt xem

Ngày 19/06/2014, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ra quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm đinh thép (Steel Nails) nhập khẩu từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Oman, Malaysia, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

1. Bên đệ đơn: Công ty Mid Continent Steel & Wire, Inc., 
2. Sản phẩm bị điều tra: là đinh thép có chiều dài trục không quá 12 inch, các loại đinh thép này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các loại đinh được làm từ dây thép (round wire) và đinh được cắt từ tấm (plate), có mã HS là: 7317.00.55, 7317.00.65 và 7317.00.75.
3.
Giai đoạn điều tra: 01/01/2013-30/12/2013.
4. Giai đoạn điều tra sơ bộ:
- Ngày 18/12/2014, DOC đã công bố kết luận sơ bộ của vụ kiện. Theo đó, USDOC khẳng định có hành vi bán phá giá từ các quốc gia bị kiện, và xác định biên độ phá giá tạm thời đối với Việt Nam là: 93.42-323.99% - mức cao nhất trong các quốc gia bị khởi kiện.

- Ngày 14/05/2015, DOC đã công bố kết luận cuối cùng về phá giá và trợ cấp. Theo đó, DOC khẳng định có tồn tại hành vi phá giá và trợ cấp, biên độ phá giá và trợ cấp được xác định:
 

Các Nhà sản xuất, nhà xuất khẩu Việt Nam Biên độ phá giá cuối cùng Mức ký quỹ Biên độ trợ cấp cuối cùng
Region Industries Co., Ltd. 323.99% 290.40% 288.56%
United Nail Products Co., Ltd. 323.99% 290.40% 313.97%
Kosteel Vina Limited Company 323.99% 290.40%  
Tất cả các công ty khác 323.99% 323.99% 301.27%

5. Điều tra về thiệt hại:
- Ngày 18/07/2014, USITC ra kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại do phá giá và trợ cấp.
- Ngày 16/06/2015, USITC ra kết luận cuối cùng khẳng định có thiệt hại do hàng nhập khẩu được phá giá và trợ cấp.
6. Quyết định áp thuế:
Trên cơ sở kết luận điều tra về thiệt hại và phá giá, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Các tin liên quan:

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đinh thép
Hoa Kỳ tiếp nhận đơn yêu cầu điều tra CBPG và CTC đối với đinh thép
Mỹ sẽ áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đinh thép Việt Nam

Tải tài liệu
Factsheet AD-CVD initiation Steel
Q&V Questionnaire
Certain-steel-nails-ad-prelim
Factsheet AD-CVD Steel-nails final
AD Duty Order
Countervailing Duty Order
Quảng cáo sản phẩm