EU ban hành dự thảo Quy định về sản xuất hữu cơ và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ

01/11/2017 12:00 - 5361 lượt xem

Ngày 19/10/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được thông báo từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hội đồng châu Âu ban hành dự thảo "Quy định của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về sản xuất hữu cơ và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ, sửa đổi Quy định (EU) số XXX/XXX của Nghị viện và Hội đồng châu Âu, và bãi bỏ Quy định của Hội đồng châu Âu (EC) số 834/2007".

Theo đó, Hội đồng châu Âu đã rà soát lại những quy định cũ thuộc Quy định số 834/2007 về sản xuất hữu cơ và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ, đồng thời xem xét những tiến bộ mới trong lĩnh vực này để xây dựng một quy định theo hướng đơn giản và rõ ràng hơn. Các quy định đối với sản phẩm hữu cơ trên toàn bộ EU cần được hài hòa hóa và tăng tính minh bạch để đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp hữu cơ của các nước thành viên trong Liên minh. Các sản phẩm dự kiến phải tuân thủ quy định bao gồm:

-         Toàn bộ sản phẩm nông nghiệp trong Phụ lục 1 của Hiệp ước về chức năng của EU (Treaty on Function of EU)

-         Các sản phẩm trong Phụ lục 1 của Dự thảo như men làm thực phẩm hoặc thức ăn; bia; trà; bột ca cao; bơ...

(Chi tiết về Dự thảo có trong file đính kèm dưới đây)

Tính đến 12/06/2017, Dự thảo này vẫn đang được thảo luận trong Hội đồng châu Âu và chưa được ban hành. EU cũng chưa thông báo Dự thảo này cho các nước Thành viên WTO đóng góp ý kiến.

Dự thảo sửa đổi quy định này dự kiến sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, vì vậy, VCCI thông báo để các doanh nghiệp biết và tham gia cho ý kiến đối với Dự thảo.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tel: 024 35771458; Fax: 024 35771459;

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Tải tài liệu
proposal-of-ec
annex-of-proposal
Quảng cáo sản phẩm