Giải quyết tranh chấp số DS089

07/01/2015 12:00 - 2891 lượt xem

Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm đầu thu tín hiệu Tivi màu nhập khẩu từ Hàn Quốc

Nguyên đơn  Hàn Quốc
Bị đơn: Hoa Kỳ 
Các bên thứ ba: Braxin
Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn) Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, 3.1, 3.2, 3.6, 4.1, 5.4, 5.8, 5.10,2, 11.1, 11.2, 11.4; GATT 1994: Điều VI
Ngày nhận được yêu cầu tham vấn 10/07/1997

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 10/07/1997, Hàn Quốc yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến việc Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng đầu thu tín hiệu tivi màu (colour television receivers - CTVs) nhập khẩu từ Hàn Quốc. Hàn Quốc cáo buộc Hoa Kỳ đã duy trì lệnh áp thuế trên đối với công ty Sam Sung của Hàn Quốc trong suốt 12 năm, bất chấp việc không có hành vi bán phá giá, cũng như việc Hàn Quốc đã ngừng xuất khẩu mặt hàng này sang Hoa Kỳ, mà không kiểm tra liệu có cần thiết tiếp tục áp thuế nữa hay không.

Hàn Quốc cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm các Điều VI.1 và VI.6(a) của Hiệp định  GATT 1994, cũng như các Điều  1, 2, 3.1, 3.2, 3.6, 4.1, 5.4, 5.8, 5.10, 11.1 và 11.2 của Hiệp định ADA.

Tham vấn không thành công. Ngày 06/11/1997, Hàn Quốc yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp trong vụ kiện này.

Ngày 05/01/1998, Hàn Quốc thông báo với DSB việc rút lại đơn yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm, tuy nhiên vẫn bảo lưu quyền gửi lại nếu cần.

Ngày 22/09/1998, tại cuộc họp của DSB, Hàn Quốc thông báo hoàn toàn rút đơn yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm do Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá nói trên.

Quảng cáo sản phẩm